Löpande bokföringlopande bokforing 500x400px

Ett företags redovisning är den enskilt viktigaste delen. Den lägger grunden för en hög kvalité i företagets alla analyser och beslut. Tillsammans med kunden hittar vi en lösning som innebär en optimal situation anpassat till den arbetsinsats som kunden själv vill utföra och ett redovisningsprogram som passar. Vi erbjuder vanliga bokföringsprogram samt internetbaserade lösningar. Vi erbjuder också löneadministration.

Vi erbjuder moderna, internetbaserade lösningar både som redovisningsprogram och exempelvis elektronisk fakturahantering och kvittoscanningssystem.