Deklarationerdeklaration 500x400px

Vi upprättar deklarationer för företag och privatpersoner. Dessa kan baseras på ett bokslut. Export från bokföringsprogrammen sker direkt in i deklarationsprogrammet. Vi upprättar också alla tillhörande bilagor ex. näringsbilagor eller en reavinstberäkning på en fastighet, blankett K5 eller K7.