Generationsskiftengenerationsskiften 500x400px

Att överlåta företag och fastighet till nästa generation kan vara en känslig process med många dimensioner. Här finns ekonomiska, juridiska och skatterättsliga frågor som är viktiga och även känslomässiga frågor som har stor inverkan. 

Vi har stor erfarenhet av generationsskiften och kompetens för att lösa alla dessa frågor. Räkna med att processen tar tid för att hinna pröva olika alternativ och få allt att slutligen kännas rätt