Vad vi gör

gruppbild 800x534px

Du som företagare kan överlåta hela administrationen till oss vad gäller löpande redovisning, löner, budgetarbete, framtagning av prognoser, statistik, bokslutsarbete, deklaration mm.


Vi har programvaror som går via internet. Det betyder att du får tillgång till hela din redovisning vart du än befinner dig om du har tillgång till internet.

Din fakturering sköts också via internet och fakturorna kan mailas till kunderna.

När det gäller hantering av inkomna leverantörsfakturor har vi tillgång till programvaror som gör att dessa kan levereras, godkännas och betalas elektroniskt, inga fakturor att sortera och arkivera.

Vi erbjuder också smidig och praktisk kvittoscanning som underlättar hantering av kvitton.

Återrapportering till Er sker via mail samt direkt kontakt med företagsledningen och vid behov med styrelsen.

Vid behov av spetskompetens i specifika frågor gällande ex. företagsöverlåtelser, testamente, kompanjonsavtal mm, så har vi personal att tillgå, ex. jurister, skattekonsulter mm.

Om Ni önskar kan vi komma till Ert kontor och utföra arbetsuppgifterna – eller så lämnar ni in materialet till oss. Utifrån vad som är bästa lösningen för er så anpassar vi våra tjänster till det.