Toril
Toril Nyman
Auktoriserad redovisningskonsult FAR/Ägare
Direktnr: 0940-132 51
Mail: toril@vinstor.se
Sandra
Sandra Rönnfjord
Auktoriserad redovisningskonsult SRF
Direktnr: 0940-132 52
Mail: sandra@vinstor.se
Mirza
Mirza Debernardi
Redovisningsassistent
Direktnr: 0940-132 55
Mail: mirza@vinstor.se
Sandra N
Sandra Nilsson
Redovisningsassistent
Direktnr: 0940-132 50
Mail: sandra.n@vinstor.se
Sara
Sara Lundqvist
Redovisningsassistent
Direktnr: 0940-132 53
Mail: sara@vinstor.se
Janni
Janni Rolandsson
Redovisningsassistent
Direktnr: 0940-132 54
Mail: janni@vinstor.se